Händer som håller en käpp
Familj, stöd & omsorg
24 maj 2023

Nya och ändrade avgifter fr.o.m. 2023-06-01 för Äldreomsorgen och Hemsjukvården i Pajala kommun.

För enskild som inte omfattas av hemsjukvårdsinsatser faktureras en besöksavgift i enlighet med Region Norrbottens primärvårdstaxa, 300 kr per gång. Denna tas ut om hembesök görs av distriktsköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut oavsett vem som bokat besöket och oavsett antal besökstillfällen. För enskilda som är inskrivna hemsjukvårdspatienter faktureras 435 kr per månad. Inkontinenshjälpmedel faktureras med 16 kr/mån. Dessa avgifter ingår i högkostnadsskyddet/maxtaxan. Avgift för hjälpmedel faktureras med en engångsavgift. Detta gäller till exempel engångsavgift för rollator, 300 kr. Enskilda som vistas på korttidsboende i avvaktan på särskilt boende och som tackar nej till erbjuden plats, debiteras utöver omvårdnadsavgift, kost avgift och omkostnadsavgift ytterligare en avgift med 185 kr/dag, från och med dagen efter avvisat erbjudande fram till och med utflytt från korttidsboendet. Beloppen ovan gäller 2023, dessa är indexreglerade och räknas om varje år.

Kontakt

Sektorchef Stöd och Omsorg

Carin Johansson

E-post:

Verksamhetschef Äldreomsorgen / LSS

Gabriella Latvala

E-post:

Enhetschef Kommunal Hälso- och Sjukvård, Biståndshandläggning

Petra Sundqvist-Wallberg

E-post:
Publicerad 24 maj 2023 03:13
Senast uppdaterad 24 maj 2023 03:15