Fritid & kultur
04 maj 2023

Dags att ansöka om minoritetsspråkmedel till höstens aktiviteter

Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk och -kultur i samhället. Sista ansökningsdag är 1 juni.

Ansökningsperiod 2

Ansökningsperioden för höstens aktiviteter pågår fram till och med den 1 juni.

Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk och -kultur i samhället. Ändamålet ska stödja intentionerna i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Mer information om regler kring minoritetsspråkmedel hittar ni i styrdokumentet bestämmelser för minoritetsspråkmedel via länken nedan.

 

Information om ansökan

För bidragsansökningar ska kommunens e-tjänst användas. Ansökan formuleras på svenska, meänkieli eller finska. Endast fullständigt ifyllda ansökningar behandlas. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Sökanden skall vara verksam i Pajala kommun eller bedriva ortsoberoende verksamhet (exempelvis på internet). Beslut om bidrag fattas av minoritetsutskottet den 15 juni 2023.

 

Vid eventuella frågor kontakta kommunens minoritetsspråksamordnare Anne Niska

Välkommen med din ansökan.

Kontakt

Minoritetsspråksamordnare

Regina Veräjä

E-post:
Publicerad 04 maj 2023 10:43
Senast uppdaterad 04 maj 2023 10:44