Förskola, skola & utbildning
04 maj 2023

Enkät om behov av OB-omsorg inom förskola och fritidshem

Är du vårdnadshavare till barn inom förskola och fritidshem? Svara på vår enkät om vad du har för behov av omsorg utanför ordinarie öppettider.

Barn -och utbildningsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning avseende Pajala kommuns förskolors framtida organisation. En del i denna utredning är att se över vad det finns för behov av OB-omsorg.

Med OB-omsorg menas omsorg för barn till vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd på kvällar, nätter och/eller helger, då ordinarie förskole -och fritidsverksamhet är stängd. 

 

Skulle du ha detta behov hoppas vi du vill delta i denna förstudie, du hittar enkäten under Länkar nedan.

Vi behöver ditt svar senast 28 maj.

Stort tack för hjälpen!

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Gunnel Weinz

gunnel.weinz@pajala.se

Publicerad 04 maj 2023 08:25
Senast uppdaterad 04 maj 2023 09:18