Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Simon Mäkikaltio & Ylva Lundholm
Familj, stöd & omsorg
15 mar 2023

Pajala kommun och Region Norrbotten erbjuder utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa

Pajala kommun och Region Norrbotten har gemensamt tagit fram åtgärder för att arbeta för förbättrad psykisk hälsa i Pajala kommun. Målet är att minska fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom och därigenom lindra drabbade personers upplevelse av utanförskap och stigmatisering.

Nationell centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska institutet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett utbildningsprogram avsett för allmänheten för att öka kunskapen om första hjälpen vid olika psykiska kristillstånd. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Pajala kommun och region Norrbotten har utifrån en gemensam handlingsplan tagit fram åtgärder för att arbeta för förbättrad psykisk hälsa i kommunen. En av åtgärderna är att erbjuda allmänheten och arbetsliv i Pajala kommun utbildning i Första hjälpen i psykisk hälsa. Simon Mäkikaltio, handledare på arbetsmarknadsenheten Pajala kommun och Ylva Lundholm, specialistsjuksköterska från region Norrbotten har kompetensen för att leda den typen av utbildning efter att ha genomfört NASPs instruktörsutbildning.

- Simon och Ylva kommer att erbjuda utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa till allmänhet och arbetsliv i Pajala kommun. Utbildningen ger stöd och kunskap för de med människonära yrken, det ger även verktyg och handlingsplaner vid akuta situationer, berättar Ylva Eriksson, chef för arbetsmarknadsenheten i Pajala kommun. 

Syftet med utbildningen är att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

- En så tidig hjälp som möjligt främjar också tillfrisknande och ger en kortare återhämtningsperiod, säger Ylva Eriksson. 

Första utbildningstillfället är för kommunens LSS-personal  och regionens personal den 26-27 april, därefter är tanken att utbilda fler i andra verksamheter. Utbildningstillfällena vänder sig inte enbart till kommunen och regionens verksamheter och personal, även andra organisationer, företag och personer i allmänhet kommer ha möjlighet att ta del av utbildningen. 

- Vi kommer att gå ut med information om fler utbildningstillfällen under året och mer information om utbildningen kommer att finnas på Pajala kommuns hemsida, säger Ylva Eriksson. 

Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad/Integration

Ylva Eriksson

E-post:

Simon Mäkikaltio & Ylva Lundholm

E-post:
E-post:
Publicerad 15 mar 2023 09:48
Senast uppdaterad 15 mar 2023 11:44