Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Familj, stöd & omsorg
29 mar 2023

Klart med sommaravtal för personal inom vård- och omsorg

Kommunstyrelsen antog under måndagens sammanträde ett sommaravtal som omfattar sommarvikarier och ordinarie personal inom kommunens vård-, stöd- och omsorgsverksamheter.

Bemanningssituationen är som bekant besvärlig inför sommaren 2023. Med erfarenhet av sommaren 2022 då Pajala kommun för första gången behövde anlita bemanningsföretag för anställning av vikarier för undersköterskor, ser man ett behov att även för sommaren 2023 upprätta ett sommaravtal.

Avtalet omfattar tre delar:

 • En sommarbonus på 10 000 kr till sommarvikarier som arbetar minst åtta sammanhängande veckor. Gäller för undersköterskor, vårdbiträde, personliga assistenter och handledare.
 • Ett semesteravtal för tillsvidareanställda i Pajala kommun. Anställda erbjuds att flytta sin semester till en annan tid på året än sommarsemesterperioden mot ersättning.
 • Kompensationserbjudande till undersköterskor, vårdbiträde, personliga assistenter och handledare under semesterperioder. För att kunna bemanna de veckor som är känsligast för oförutsedd frånvaro kompenseras ordinarie personal som ställer upp på extra tid utöver eventuell annan avtalsenlig lön och övertidsersättning.

 

Satsning på egen personal

Sommarbonusen för sommarvikarier är bara en del av personalsatsningen för sommaren. Då Pajala kommun har svårt att rekrytera vikarier till samtliga vård-, stöd- och omsorgsyrken, särskilt under semesterperioderna, har Pajala kommun tagit fram erbjudande till sin ordinarie personal. Detta för att säkerställa kvalitén i verksamheterna.

Erbjudandet om semesteravtal gäller tillsvidareanställda i Pajala kommun, de blir tillfrågade om de vill flytta sin semester till en annan tid på året än sommarsemester perioden mot ersättning enligt nedan:

1 vecka – 6 700 kr

2 veckor – 13 400 kr

3 veckor – 20 000 kr

4 veckor – 33 400 kr

 

Den som arbetar som sjuksköterska/ arbetsterapeut/ fysioterapeut erbjuds en kompensationsersättning för extra pass.

Under tidigare somrar har många utav den ordinarie personalen arbetat extra, men behovet av extrapersonal är stort. Det finns alltid risk för oförutsedd frånvaro och under sommaren är det en extra stor utmaning då nästan alla tillgängliga vikarier är uppbokade. För att kunna bemanna de veckor som är mest känsliga för oförutsedd frånvaro har man nu bestämt att kompensera ordinarie personal som ställer upp på extra tid utöver eventuell annan avtalsenlig lön och övertidsersättning.

Kompensationen utgörs av ett lönetillägg utöver avtalsenlig lön och övertidsersättning enligt följande:

För legitimerad personal

 • Dag: Mån.-Fre. 180 kr per timme
 • Kväll: Mån.-Tor. 180 kr per timme
 • Dag: Lör.-Sön. 230 kr per timme
 • Kväll: Fre.-Sön. 230 kr per timme
 • Natt: Mån.-Sön. 230 kr per timme
 • Beredskapsnatt: 800kr per natt. Medarbetare som tar på sig extra beredskapspass får, utöver avtalsenlig ersättning enligt AB, ett lönetillägg på 800 kr efter varje fullgjort beredskapspass, oavsett veckodag.

För omvårdnadspersonal

 Dag: Mån.-Fre. 130 kr per timme
• Kväll: Mån.-Tor. 130 kr per timme
• Dag: Lör.-Sön. 180 kr per timme
• Kväll: Fre.-Sön. 180 kr per timme
• Natt: Mån.-Sön. 180 kr per timme
• Beredskapsnatt: 800kr per natt. Medarbetare som tar på sig extra beredskapspass får, utöver
avtalsenlig ersättning enligt AB, ett lönetillägg på 800 kr efter varje fullgjort beredskapspass,
oavsett veckodag

Ersättningen inkluderar semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. Tillägget utbetalas till tillsvidareanställd personal.

 

Villkor för bonus till semestervikarier

Pajala kommun, stöd- och omsorgssektor erbjuder 10 000 kr i bonus, utöver lön, till alla vikarier som jobbar som undersköterskor, vårdbiträde, personliga assistenter och handledare i minst 8 sammanhängande veckor under sommaren

 • För att vara bonusberättigad ska du som semestervikarie arbeta schemalagt i minst 8 sammanhängande veckor under perioden vecka 25–34 samt ha en sysselsättningsgrad om minst 75 procent (eller renodlat natt minst 65%).
 • Bonusen riktar sig till dig som är vikarie.

Kontakt

Sektorchef Stöd och Omsorg

Carin Johansson

E-post:

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post

Bemanningsenheten

E-post:
Bemanningsenheten 0978-120 00

0978-120 92 Nicolina 

0978-120 93 Siv

 

Telefontid: Måndag-fredag 09:30-11:30 och 13:00-14:00

Publicerad 29 mar 2023 04:03
Senast uppdaterad 05 apr 2023 08:42