""
Arbete & näringsliv
29 mar 2023

Direktupphandling av grönyteskötsel Pajala C

Pajala kommun, sektor teknik & service samt verksamhetsfastigheter avser att direktupphandla grönyteskötsel för Pajala C samt Sattajärvi skola.

Grönytorna i Pajala skall klippas en gång per vecka under perioden vecka 22 till vecka 31. Därefter under perioden vecka 32 till vecka 39 ska ytorna klippas en gång varannan vecka. Totalt antal klippningar per säsong uppgår därmed till 14. I Sattajärvi klipps det varannan vecka, dvs totalt 9 gånger. Totalt är det grönytor på 62 459 m2. Priset lämnas per m2 och ytor kan komma att justeras under avtalets gång.

Utöver det fast uppdraget ska följande kunna avropas:

Extra mantimme

Mantimme inkl. motorsåg/trimmer/röjsåg

Mantimme inkl. gräsklippare

Milersättning bil + släp

Vårstädning/klippning/beskärning av buskar 1 gång/år under maj månad.

 

För mer information och upphandlingsdokument är du välkommen att kontakta Robert Eriksson på robert.eriksson@pajala.se

Sista dag att lämna anbud är 2023-04-20

Kontakt

Förvaltare - verksamhetsfastigheter

Robert Eriksson

E-post:
Publicerad 29 mar 2023 12:37
Senast uppdaterad 29 mar 2023 12:43