Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Foto: Brottsofferjouren Norrbotten
Familj, stöd & omsorg
08 feb 2023

Pajala kommun har tecknat avtal med Brottsofferjouren Norrbotten

Pajala kommun har tecknat ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Brottsofferjouren Norrbotten. Genom detta samverkansavtal åtar sig Brottsofferjouren Norrbotten att stötta och hjälpa kommuninvånare som utsatts för brott.

Överenskommelsen innebär bland annat att:

  • Invånarna i Pajala kommun erbjuds behovsanpassat samtalsstöd i en brottsutsatt situation. Målgruppen ska få stöd och vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och ersättningsfrågor. Stödet inkluderar kontakter med vård, myndigheter och hjälporganisationer.
  • Målgruppen ska erbjudas stöd inför, under och efter rättegång.
  • Brottutsatta erbjuds säkerhetssamtal för att undvika upprepad brottsutsatthet.
  • Brottsofferjouren Norrbotten förmedlar målgruppen i samråd till andra instanser vid behov.
  • Jouren har anställda samordnare till förfogande och telefontid varje vardag 09:00 – 16:00. Utöver den lokala tillgängligheten finns stöd varje vardag 09.00 – 19.00 samt helger 9.00-16.00 i form av Brottsofferjourens Sveriges nationella stödlinje samt stöd i form av tillgång till språkvolontärer (ca 20 olika språk).
  • Rådgivning till yrkesverksamma i kommunen tex skola, sjukvård och omsorg.
  • Brottsofferjouren erbjuder medling mellan brottsutsatta och misstänkta/ dömda gärningspersoner i samarbete med Polismyndigheten och Socialtjänst.
  • Riktade insatser genomförs mot kommunens riskområden och riskkvällar i samråd med socialtjänst och polis.

 

Kontakt

Brottsofferjouren Norrbotten

E-post:

Socialchef

Carin Johansson

E-post:
Publicerad 08 feb 2023 12:25
Senast uppdaterad 08 feb 2023 12:51