""
Foto: Korpics
Arbete & näringsliv
16 feb 2023

Fortsatt stark arbetsmarknad och låg arbetslöshet i Pajala kommun

Den senaste statistiken över andelen inskrivna arbetslösa visar på en fortsatt låg arbetslöshet i Pajala kommun och i övriga delar av Norrbotten.

- Det är såklart positivt att vi har en stark arbetsmarknad i kommunen. Men den stora bristen på arbetskraft innebär stora utmaningar för företag & offentliga arbetsgivare, säger Fredrik Holmström, utvecklingschef Pajala kommun

Arbetsförmedlingen förutspår att arbetslösheten kommer att öka under andra kvartalet. Men givet rådande efterfrågan, ersättningsrekryteringar & aviserade investeringar kommer norra Sverige fortsatt inneha en stark arbetsmarknad med lägre arbetslöshet än riket i övrigt.

Antal inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Pajala kommun är 2,9% av befolkningen
Statistik från Arbetsförmedlingen

Kontakt

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:
Publicerad 16 feb 2023 08:54
Senast uppdaterad 16 feb 2023 08:56