Mervi Kostet socialchef Pajala kommun
Socialchef Mervi Kostet berättar om den nya satsningen
Familj, stöd & omsorg
09 jan 2023

Socionomer sökes till ny satsning på Individ och familjeomsorgen

Efter år med stor personalomsättning har Pajala kommun skapat en ny organisationen för individ och familjeomsorgen. Rutiner har setts över, roller förtydligats och nya arbetssätt tagits fram, bland annat teamarbete och ett mentorskapsprogram. Som en del i den nya satsningen söker man nu nya socionomer.

I dagarna gick Pajala kommun ut med en rekryteringsannons för sex nya socionomer. Det är en del av den satsning man gör på Individ och familjeomsorgen.

- Vi har haft stor personalomsättning och det har såklart påverkat verksamheten. Då arbetet till stor del handlar om att stötta barn och unga är det jätteviktigt att kunna skapa en långsiktig hållbarhet i organisationen, säger Mervi Kostet, socialchef i Pajala kommun.

Ett gediget arbete för att se över organisationen och identifiera förbättringsområden har genomförts.

- Vi beslutade oss för att skapa en helt ny organisation och förändra vårt sätt att arbeta. Det började med att vi gick igenom våra rutiner, såg över vad vi har för resurser och hur de ska fördelas i organisationen, berättar Camilla Jansdotter, t.f enhetschef för Barn och vuxen

I den nya satsningen frångår man det traditionella sättet att strukturera arbetet för Individ och familjeomsorgen.

- I den nya organisationen kommer vi att arbeta i team och tillsammans utveckla insatser som under de kommande åren fokuserar på förbyggande arbete och tidiga insatser. Det är också ett sätt för oss att bli mindre sårbara, säger Jansdotter.

Mentorskapsprogram för nyanställda

Nytt är även det mentorskapsprogram som tagits fram för nyanställda.

- Tanken med mentorskapsprogrammet är att erbjuda en lugn och strukturerad introduktion i myndighetsarbetet. De första sex månaderna består av mentorskap där du som nyanställd får en inblick i våra olika handläggningsområden barn och unga, missbruk, våld i nära och försörjningsstöd. I mentorskapsprogrammet guidas den nyanställda igenom sin yrkesresa med stöd från mentor och genom olika utbildningar i de metoder vi använder i vårt dagliga arbete, berättar Sebastian Wolff, socialsekreterare Pajala kommun.

Socionomtjänsterna finns ute nu och kommer att tillsättas löpande.

- Som socionom hos oss erbjuds du inte bara ett omväxlande och meningsfullt arbete utan även ett kvalitetstänk genom din resa som nyexaminerad eller med några års erfarenhet. Tillsammans kommer vi att arbeta för att vända synen på socialtjänst till en organisation som finns till för de familjer och individer som behöver stöd av samhällets insatser för att komma vidare i livet, säger Mervi Kostet.

Kontakt

Sektorchef Stöd och Omsorg

Carin Johansson

E-post:

Individ och familjeomsorg (IFO)

Tf. Enhetschef Sebastian Wolff

E-post:
Publicerad 09 jan 2023 01:38
Senast uppdaterad 09 jan 2023 01:42