""
Kommun, politik & service
12 jan 2023

Kommunstyrelsen har valt ledamöter till utskotten

Under måndagen hade den nya kommunstyrelsen sitt första möte för mandatperioden. På agendan stod bland annat val av ledamöter till utskotten och representanter till övriga uppdrag.

Kommunstyrelsen har utskott till sin hjälp för att bereda, lämna yttranden och besluta inom några specifika områden. Under kommunstyrelsen finns det fem utskott:

  • Allmänna utskottet (AU) – kan beskrivas som ett beredande organ till Kommunstyrelsen.
  • Barn- och utbildningsutskottet (BU) - bereder ärenden rörande barn, kultur och utbildning till Kommunstyrelsen.
  • Stöd och omsorgsutskottet (SO) - bereder ärenden rörande bland annat äldreomsorgen och LSS till Kommunstyrelsen.
  • Personalutskottet (PU) - har till uppgift av att behandla personalfrågor och bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen.
  • Minoritetsutskottet (MU) – har till uppgift att bland annat behandla minoritetsfrågor, ansökningar etc.

 

Val av ledamöter Allmänna utskottet:

Ulrica Hammarström (S), Peter Eriksson (KD) och Linda Jonsson (V). Till ordförande utsågs Ulrica Hammarström (S) och till vice ordförande utsågs Peter Eriksson (KD).

 

Val av ledamöter Barn- och utbildningsutskottet

Eva Esberg (KD),  Jenny Eriksson (S), Birgitta Haurula (S), Ann-Mari Mäki Larsson (FrS) och Pirkko Heikkilä (V). Till ordförande utsågs Eva Esberg (KD) och till vice ordförande utsågs Jenny Eriksson (S).

 

Val av ledamöter Stöd- och omsorgsutskottet

Birgitta Haurula (S), Anita Sköld (M), Anne Stridsman (SJVP), Berit Öström (FrS) och Bengt-Ola Mörtlund (V). Till ordförande utsågs Birgitta Haurula (S) och till vice ordförande utsågs Anita Sköld (M).

 

Fullständig information om vilka som valts till respektive utskott hittar du via länken nedan. 

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Rantatalo

Telefon 0978 - 120 02
E-post
Publicerad 09 jan 2023 12:20
Senast uppdaterad 12 jan 2023 03:29