Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Foto: Canva
Bygga, bo & miljö
23 jan 2023

Rapportera ditt köldmedieinnehav till kommunen

Driver du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering om köldmedier.

Syftet med reglerna är att förhindra utsläpp av fluorerade ämnen då de är skadliga för miljön och bidrar till växthuseffekten.

Den som ansvarar över aggregaten kallas för ägare. Det är ofta du som företagare som är ägare, men det kan även vara fastighetsägaren. Det är ägaren som ansvarar för att göra de anmälningar som krävs.

Du som ägare är skyldig att:

  • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
  • Rapportera till bygg-och miljönämnden om ditt köldmedieinnehav har en sammanlagd mängd på 14 ton CO2e eller mer. Se till så att rapporten kommer in i tid, senast 31 mars året efter det år som rapporten gäller. Årsrapporten, som redovisar de kontroller som gjorts året innan, sammanställs av kylfirman du anlitar.
  • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
  • Informera bygg– och miljönämnden om du installerar nya aggregat.
  • Se till så att skrotning av aggregat göras av godkänd entreprenör. För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör. Skrotning ska anmälas till bygg– och miljönämnden.
  • Anmäla ägarbyte skriftligen. Skicka in registreringsbevis eller överlåtelseavtal till bygg– och miljönämnden. Först när vi fått anmälan kan vi ändra i våra register.

Miljösanktionsavgifter

Att inte utföra de kontroller som krävs, inte rapportera senast 31 mars, eller anlita obehörig (ej certifierad) kyltekniker kan medföra en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften går inte till kommunen utan tillfaller kammarkollegiet.

Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller mer (till exempel R404A)

Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

  • Installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer.
  • Vid service och underhåll är det förbjudet att fylla på befintliga kyl- och frysutrustningar med en fyllnadsmängd på 40 ton CO2 e eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som är avsedd att kyla produkter under - 50°C.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kommunens Bygg-och miljöavdelning. 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 20 jan 2023 02:09
Senast uppdaterad 23 jan 2023 08:00