Företagarfrukost
Arbete & näringsliv
20 jan 2023

Service och samverkan präglade årets första Företagarfrukost

Ett 40-tal personer deltog på torsdagens företagarfrukost. De fick ta del av en fullspäckad agenda där ett återkommande tema var service och samverkan. Värd för frukosten var Hotell Smedjan.

Bodens kommun var en av flera aktörer som gästade årets första Företagarfrukost. Claes Nordmark, kommunalråd(S), Mats Berg, näringslivschef och VD för kommunföretagen och Rikard Mattson, verksamhetsledare Företagarna Boden berättade om hur de arbetat för att bli den framgångsrika företagarkommun som Boden är idag

De berättade bland annat om hur de arbetat för att skapa en kultur och ett mind set i Bodens kommun som grundar sig i att man ska vara bra på service gentemot företagare och invånare.

- Bodens kommun är en serviceorganisation, vi ska vara tillgängliga, snabba och ha ett gott bemötande gentemot invånare och företag. Företagare är viktiga för Boden, när de lyckas innebär det fler arbetstillfällen, det i sin tur genererar fler människor och mer skatteintäkter vilket ger underlag för en god välfärd till alla kommunens invånare. Vi gör det tillsammans, som ett lag, säger Claes Nordmark.

Mats Berg berättade om vikten av ett ledarskap som skapar förutsättningar för medarbetare att vara modiga.

- Medarbetarna måste våga testa gränser och använda sin erfarenhet för att främja utveckling. De måste våga möta företagen även när de har myndighetshatten på sig, säger Berg.

Rikard Mattson pratade om vilket ansvar företagen har när det kommer till att skapa en god samverkan och förutsättningar för tillväxt.

- För att det ska vara enkelt för kommun och företag att samverka måste företagen organisera sig. På så sätt får kommunen en speaking partner att prata med och det blir enklare att tillsammans arbeta mot gemensamma mål.

Mattsson menar att en företagarorganisation har andra förutsättningar än kommunen att skapa effektiva samverkansformer och forum för dialog.

- Ta ert ansvar och organisera er om ni vill att det ska bli bättre, avslutar Mattson.

Rotary – ett alternativ för företag att organisera sig

Mika Lindfors och Carina Kauppila som representerade Rotary gästade också frukosten. De berätta om vilka möjligheter det finns för den som är medlem i Rotary.

- Det finns många fördelar för dig som är företagare. Rotary har handlingskraftiga medlemmar inom olika yrken, själv har jag fått värdefulla kontakter inom bank och industri. Jag har även hittat kompetent personal till mitt företag genom Rotary nätverket. Som medlem får du också ta del av intressanta föredrag, möjlighet till personlig utveckling, se nya orter i nya länder och träffa nya människor. Jag har fått många vänner för livet, säger Mika Lindfors.

De berättade även om möjligheterna att starta en klubb i Pajala kommun, hur det skulle kunna fungera som komplement till befintliga nätverk och vad som krävs för att bli medlem.

Information om nuläge

Åsa Allan, Vice VD Kaunis Iron och Lars Wallgren, utvecklingsstrateg Kaunis Iron, informerade om deras planer framöver och vad som sker i deras verksamhet kopplat till det nya tillståndet. Från Pajala kommun informerade kommunalråd Ulrica Hammarström(S) om pågående rekrytering av näringslivsutvecklare, arbetet med detaljplaner och kommande vindbruksplan.

Företagarfrukost arrangeras månadsvis av Arena Pajala tillsammans med Pajala kommun.

Kontakt

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:
Publicerad 20 jan 2023 12:59
Senast uppdaterad 20 jan 2023 01:29