""
Foto: Canva
Bygga, bo & miljö
29 nov 2022

Taxan för dragvägar tas bort

Kommunfullmäktige beslutade under gårdagens sammanträde att ta bort taxan för dragvägar och återbetala de kunder som betalat den felaktiga taxan på 120 kr gång och kärl mellan 2021-2022.

Det var under 2020 när kommunfullmäktige godkände ett avgiftspaket för taxor rörande bland annat vatten och avlopp, renhållning och sophämtning som en felaktig taxa för dragvägar kom med. Taxan är ett tillägg för dragväg vid sophämtning, den infaller om sophämtaren behöver dra sopkärlet ett flertal meter fram till sopbilen. Nu har kommunfullmäktige beslutat att ta bort taxan helt, vilket även innebär att kärl som ska tömmas vid sophämtning ska vara framdragna så att de är tillgängliga för sopbilen. 

Kommunfullmäktige beslutade även att återbetala de kunder som betalat den felaktiga taxan på 120 kr gång och kärl mellan 2021-2022 med 55 kronor per kärl och gång. De som drabbats av den felaktiga taxan är företagare, bland annat innehavare av verksamhetsfastigheter och hyreshus. 

 

Kontakt

Kommunalteknik - Handläggare

E-post:
Publicerad 29 nov 2022 09:42
Senast uppdaterad 29 nov 2022 09:43