Arbete & näringsliv
29 nov 2022

Fakturering av årliga tillsynsavgifter inom livsmedelsområdet

Innan årsslutet kommer Bygg- och miljöavdelningen fakturera den årliga kontrollavgiften till alla registrerade livsmedelsverksamheter.

Pajala kommuns taxa för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser för livsmedelsområdet inom livsmedelslagstiftningen grundas på livsmedelslagen (2006:804), samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

För en planerad offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen ska en fast årlig kontrollavgift betalas (mer information finner du under länkar). 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:

Miljöinspektör

John Malmström

Publicerad 29 nov 2022 03:31
Senast uppdaterad 29 nov 2022 03:52