Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Arbete & näringsliv
07 nov 2022

Rykten om nedläggning av Pajala Airport är grundlösa

Senaste veckan har Haparandabladet och Norr Media skrivit om Pajala Airports behov av underhåll och att flygplatsen skulle vara nedläggningshotad. Pajala kommun, som äger och driver flygplatsen, bemöter nu den senaste tidens skriverier.

Underhållet på Pajala Airport är eftersatt och under de senaste ett och ett halvt åren har åtgärder för att hantera underhållsskulden vidtagits och är något som fokuseras på löpande. Flygplatsen är inte nedläggningshotad, det är ett felaktigt påstående som spridits i media. Flygplatsen och kommunen satsar på att kunna utöka dagens reguljära trafik med chartertrafik från Europa, vilket skulle innebära tyngre flygplan och ett stort ökat antal flygningar per år. För att genomföra detta krävs ett större antal åtgärder, underhåll och investeringar.

Kommunstyrelsens ordförande Ulrica Hammarström (S) berättar om några av de åtgärder som gjorts:

Vi gjorde ett helt omtag vad gäller flygplatsen våren 2021. De senaste ett och ett halvt åren har vi skjutit till betydligt större resurser och gjort ändringar i organisationen. Bland annat har vi tillsatt en ny flygplatsledning med tydligt uppdrag att bland annat arbeta med att synliggöra brister och förbättringsområden och åtgärda befintliga brister i dokumentation och organisation. Regelverk har också förändrats under perioden och även detta har krävt anpassningar.

- Underhållsarbetet med flygplatsen har varit eftersatt historiskt men idag har vi satt upp tydliga ramar och en strategi för att ett långsiktigt och kostnadseffektivt underhållsarbete. Politiken har antagit en 10-årig investeringsplan som skall revideras årligen. Bland annat kommer man snarast möjligt upphandla scanning av banan för att få ett underlag till en underhållsplan för själva rullbanan och möjlighet att se vilka åtgärder som behöver göras och när med tanke på den framtida utökade flygtrafiken, säger Hammarström.

Satsar för framtiden

Ett enigt fullmäktige har valt att satsa på flygplatsens framtid genom att bland annat utöka investeringarna till flygplatsen i budgeten.

- Om vi inte gör de åtgärder som krävs för att ha en kommunal flygplats så är det precis som på andra flygplatser, att det kan bli negativa konsekvenser. Men vi vidtar hela tiden åtgärder för att komma ikapp även med underhållet, vi arbetar för en i alla stycken välskött flygplats som skall utvecklas i en mycket spännande framtid säger Ulrica Hammarström.

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post
Publicerad 07 nov 2022 04:36
Senast uppdaterad 07 nov 2022 06:36