Tornedalensflagga
Foto: Hasse Stenudd
Fritid & kultur
04 nov 2022

Pajalan kunta kan bli officiellt antaget som kommunnamn

Pajala kommun kommer att ansöka hos regeringen om att kommunnamnet på meänkieli Pajalan kunta ska antas officiellt, det beslutade kommunfullmäktige under sammanträdet den 31 oktober. De beslutade även om att kommunen ska tillämpa kulturmiljölagen och beskriva arbetet med synliggörande av ortnamn på meänkieli i sin minoritetspolitiska handlingsplan.

De meänkieliska ortnamnen i Pajala kommun är ofta försvenskade eller förfinskade, i vissa fall har namnet helt bytts ut mot ett påhittat svenskt namn. Birgitta Rantatalo, Socialdemokraterna, skriver i motionen Ortnamn som fullmäktige behandlade under sitt senaste sammanträde, att det är dags att visa namnen tillbörlig respekt och god ortnamnssed i enlighet med kulturmiljölagen.

- Med stöd i lagen och i samhället har Pajala kommun möjlighet att föregå med gott exempel för det ursprungliga meänkielitalande området som geografiskt förmodligen varit större än vad de ursprungliga förvaltningskommunerna för språket omfattar, säger Rantatalo.

En enig fullmäktige beslutade i enlighet med motionens förslag, vilket bland annat innebär att Pajala kommun ska agera för att sprida och upprätthålla kännedom om kulturmiljölagens hänsynsparagraf om god ortnamnssed.

- Där fastställs att namn på meänkieli ska synliggöras och hänsyn ska tas även vid nybildning av namn, berättar Birgitta Rantatalo.

Synliggöra arbetet med ortnamn

Fullmäktige beslutade även att kommunen i samråd med representanter för den nationella minoriteten tornedalingar, kväner och lantalaiset ska tillämpa kulturmiljölagen och beskriva arbetet med synliggörande av ortnamn på meänkieli i sin minoritetspolitiska handlingsplan. Pajala kommun kommer även att ansöka hos regeringen om att kommunnamnet Pajalan kunta ska antas officiellt som meänkieliskt parallellnamn till den svenska formen Pajala kommun. I praktiken innebär det bland annat att en registrering av meänkieliform kommer att ske hos myndigheter som har namnansvar.

- Som en tornedaling, kvän och lantalainen är jag jätteglad att kommunen tar det här steget i rätt riktning. För minoriteten, som jag skulle vilja säga utgör majoritet i Pajala kommun och även omgivande kommuner, styrker det språkets status och förhoppningsvis stärker och främjar språkarbetet framöver, säger Rantatalo

Kontakt

Minoritetsspråksamordnare

Regina Veräjä

E-post:
Publicerad 03 nov 2022 11:04
Senast uppdaterad 04 nov 2022 08:00