Landningsbana för flygplan på Pajala Airport
Ett strukturerat underhållsarbete är viktigt för driften av Pajala Airport
Arbete & näringsliv
03 nov 2022

Satsning på underhållsarbete skapar förutsättningar för ökad flygtrafik

Ombyggnationen av Pajala Airports utrikeshall pågår för fullt. Effekterna av ombyggnationen väntas gynna turismen och besöksnäringen i kommunen då användningsområdet för utrikeshallen utökas och det blir möjlighet att ta emot 200 ankommande och 200 avresande resenärer samtidigt. För att kunna kan ta emot charterflygplan och vara en året-runt flygplats för större flygplan satsar kommunen nu på ett långsiktigt, hållbart och kostnadseffektivt underhållsarbete.

På Pajala Airport arbetar man för att långsiktigt och på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa att bansystemet är i flygsäkert skick. Det senast uppmätta PCN värdet, dvs en siffra som uttrycker en bärighetsklassificering, uppmätta våtfriktionsvärden och granskning av banksystemets ytskickt indikerar att Pajala Airports bansystem har ett behov av underhåll framöver.

- Den sammantagna analysen av bansystemets kondition och även flygplatsens åldrande maskinpark, tekniska system och infrastruktur visar på att flygplatsen är i behov av underhållsåtgärder. Vid ökad flygtrafik, speciellt tyngre flygplanstyper ökar slitaget markant vilket i sin tur ger ökat underhållsbehov och ökade kostnader. Risken för ”akuta” reparationer av bansystem, vitala fordon och tekniska system ökar vilket innebär ökad risk för begränsningar i verksamheten och oförutsedda kostnader. Dessa kostnader kan bli mycket höga, säger Patrik Haraldsson, Safety Manager vid Pajala Airport.

Idag saknas ett mer ingående underlag avseende banan och banunderlagets skick för att på ett strukturerat sätt kunna planera och prioritera underhållsarbetet.

- Det är därför svårt att avgöra vilka åtgärder som krävs för att förbättra bansystemet och när detta ska genomföras. Banan är i behov av underhållsåtgärder vilket kan betyda omtoppning, försegling eller förbättring av underlag. För att kunna vidta rätt underhållsåtgärder vid rätt tillfälle krävs alltså en mer djupgående analys vilket inte gjorts på många år, berättar Haraldsson

När kommunfullmäktiges sammanträdde den 31 oktober beslutades det att en upphandling av konsulttjänst för scanning och tillhörande analys av bansystemet ska genomföras.

- Det innebär att vi kommer kunna få fram ett omfattande underlag avseende banan och banunderlagets skick samt kunna få koll på vilka åtgärder som bör eller måste göras och i vilken ordning. De rekommendationerna och åtgärdsförslagen kan man sedan omvandla till en åtgärds- och underhållsplan, för ett långsiktigt, hållbart och kostnadseffektivt underhållsarbete i framtiden, säger Robert Pettersson, verksamhetsansvarig Pajala Airport.

Kontakt

Verksamhetsansvarig

Robert Pettersson

E-post:
Publicerad 03 nov 2022 10:11
Senast uppdaterad 03 nov 2022 10:16