Kvinna med säkerhetshjälm i en industrilokal. Håller i en ipad. Hela bilden täcks av ett grönt filter.
Foto: IUC Norr
Arbete & näringsliv
11 nov 2022

IUC Norr erbjuder digital energirondering för en energieffektiv verksamhet

IUC Norr erbjuder små och medelstora industriella och industrinära företag i Västerbotten och Norrbotten digital enenergirondering för en energieffektiv verksamhet. Energironderingar säkerställer att rutiner, styrning av system samt löpande underhåll och drift sker på ett energieffektivt sätt.

De flesta organisationer gör olika typer av ronder inom ramen för sitt underhålls-, miljö-, arbetsmiljö- eller brand-skyddsarbete. På samma sätt kan ditt företag använda energironderingar för att säkerställa att rutiner, styrning av system samt löpande underhåll och drift sker på ett energieffektivt sätt.

Förutom minskade kostnader innebär energieffektivisering ofta även andra fördelar som t.ex bättre arbetsmiljö, stärkt varumärke genom minskad klimat- och miljöpåverkan och minskade kostnader för underhåll.

Innehåll:

Företagets nuläge.
Vanliga åtgärder och enkel rondering.
Inventering i det egna företaget. 30-45 min.
Återsamling och genomgång.
Systematiskt energiarbete – vad innebär det?
Vilka stöd finns att få/söka?

Övrigt: Deltagandet är kostnadsfritt. Max antal deltagare är 8 personer.

Målgrupp: Små och medelstora industriella och industrinära
företag i Västerbotten och Norrbotten. Begränsat antal platser.

Tid och plats: Den 29 november 2022, kl 09.00-11.00.
Energironderingarna genomförs digitalt.

Publicerad 11 nov 2022 08:31
Senast uppdaterad 11 nov 2022 08:38