Familj, stöd & omsorg
27 sep 2022

Välfärdsteknik inom stöd- och omsorgssektorn

Den 13 -14 september representerade projektledare Mikael Sturk Pajala kommun på IoT Sveriges projektträff i Uppsala. Totalt deltog ca 30 projekt där inriktning, typ av projekt och omfattning varierade. Ett ypperligt tillfälle för att nätverka och lära sig hur andra organisationer använder sig av IoT- lösningar för att skapa samhällsnytta. Pajala kommun har för tillfället ett förberedelseprojekt som finansieras med stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova för att ta fram en IoT-strategi, implementeringsmodell och öka kunskapen om möjligheterna med IoT-lösningar inom stöd- och omsorgssektorn. Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för den teknik som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över ett nätverk. Vill du ha mer information om de olika IoT-projekten eller hur IoT fungerar se länkarna nedan.

Publicerad 27 sep 2022 11:06
Senast uppdaterad 27 sep 2022 11:16