Fritid & kultur
01 sep 2022

Förlängd ansökningstid för minoritetsmedel

Vill du ansöka om bidrag till verksamhet på minoritetsspråk? Organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel. Höstens ansökninstid har förlängts till 30.9.

Även enskilda kan söka i samarbete med en organisation. Bidrag kan beviljas till verksamhet som främjar minoritetsspråk och kultur i samhället.
Ansökan kan formuleras på svenska, meänkieli eller finska.
Frågor angående bidragsansökningar kan ställas till minoritetsspråkssamordnare.

 

Halvaks hakea piitraakia toiminthaan minuriteettikielelä?

Föreeninkit saattava hakea piitraakia kunnan minuriteettikielirahoista. Yksityiset saattava hakea yhessä föreeninkin kans. Piitraakia saatethaan myönthää toiminthaan joka eisthää minuriteettikieliä- ja kylttyyriä. Syksyn hakuaikaa oon jatkettu 31.9 asti.

Hakemus mennee tehä ruottiksi, meänkielelä eli suomeksi.

Jos sulla oon kysymyksiä hakemisesta, niin kysy minuriteettikieliasioitten hoitajalta. 

 

Haluatko hakea avustusta vähemmistökieliseen toimintaan?

Yhdistykset voivat hakea avustusta kunnan vähemmistörahoista. Yksityiset voivat hakea yhdessä yhdistyksen kanssa. Avustusta voidaan myöntää vähemmistökieliä ja –kulttuuria edistävään toimintaan. Syksyn hakuaikaa on jatkettu 30.9 saakka.

Hakemuksen voi täyttää ruotsiksi, suomeksi tai meänkielellä.

Avustushakemuksia koskeviin kysymyksiin vastaa vähemmistökieliasiain käsittelijä.

Kontakt

Minoritetsspråksamordnare

Regina Veräjä

E-post:
Publicerad 01 sep 2022 05:15
Senast uppdaterad 01 sep 2022 05:15