Bygga, bo & miljö
17 aug 2022

Rova byter namn till Harrikangas

Delar av Rova har fått ett nytt bebyggelsenamn och heter nu Harrikangas (se kartbild för vilket område som berörs). Området ligger nordväst om Pajala utmed med väg 983.

De fastigheter som berörs är Pajala 15:14, 15:15, 15:55,15:58, 15:59, 15:60, 15:61, 15:62, 15:63 och 15:64 mellan väg 984 och Torneälven. Fastighetsägarna har fått beslut från Pajala kommun om sina nya adresser i brevlådan. 

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 17 aug 2022 08:03
Senast uppdaterad 17 aug 2022 08:12