""
Bygga, bo & miljö
26 mar 2024

Snart kan Pajalaborna återvinna dygnet runt

Om allt går som planerat kommer invånarna i Pajala kommun kunna lämna avfall på återvinningscentralen vilken tid på dygnet som helst innan året är slut.

Pajala kommun arbetar för att under 2024 kunna erbjuda kommunens invånare åtkomst till återvinningscentralen i Pajala dygnet runt, det blir en så kallad ÅVC-anytime.

- Just nu pågår projektering för fullt och under juni månad räknar vi med att diverse ombyggnationer på återvinningscentralen kommer att genomföras, vilket kan orsaka en del bök och stök, berättar Camilla Fredriksson, kvalificerad utredare i Pajala kommun.

I förarbetet som sker mellan april-juni kan även företag märka av viss problematik när de besöker återvinningscentralen.

- Vi kommer att genomföra en trafikmätning för att erhålla underlag om besöksstatistik och detta kan orsaka åtkomstproblematik för främst företag som önskar komma under obemannade öppettider, berättar Camilla

ÅVC Anytime för ökad service och tillgänglighet

ÅVC anytime innebär att man kommer kunna nyttja återvinningscentralen i Pajala när som helst på dygnet, året runt.

- Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att göra rätt för den som besöker oss – även då det är obemannat, säger Niklas Åberg, sektorchef teknik och service.

Till en början är det endast invånare som kommer ha möjlighet att nyttja återvinningscentralen utanför ordinarie tid. Pajala kommun ser över möjligheten att införa en inpasseringslösning för företag. Om det är genomförbart vet kommunen till sommaren.

- För de som vill använda återvinningscentralerna utanför våra ordinarie öppettider kommer vi att erbjuda en enkel men nödvändig utbildning, säger Camilla Fredriksson

Inpassering kommer att ske genom identifiering via en app eller med körkort. Kommunen tittar även på om det kommer vara möjligt att använda passerkort.

- Åtkomst till återvinningscentralen är under premisserna att man sköter sin sopsortering, felaktig sortering eller dumpning kommer leda till en varning alternativt avstängning, berättar Niklas Åberg.

Återvinningscentralen kommer även efter implementeringen av ÅVC anytime vara bemannad några dagar per vecka enligt gällande anslag för perioden.  

- När vi kommer kunna öppna beror på när kommunen beviljas tillstånd för kameraövervakning, men målsättningen är att allt ska vara igång under 2024, säger Camilla Fredriksson.

Kontakt

Sektorchef teknik och service

Niklas Åberg

E-post:
Tel: 0978-12005

Kommunalteknik - Växel

Telefon tid 09:00-11:00 och 13:00-15:00

E-post:
Publicerad 26 mar 2024 07:06
Senast uppdaterad 26 mar 2024 07:06