""
Kommun, politik & service
26 mar 2024

Kommunalrådet berättar - mars 2024

Ulrica Hammarström (S) är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Pajala kommun. Varje månad, med undantag för juli, skriver hon ett månadsbrev. Där tar hon upp sådant som hänt i kommunen, vad som är på gång och annat smått och gott som kan vara intressant för dig som bor i Pajala kommun att känna till.

Sportlovet har passerat och påsken står för dörren. Just nu flödar det av bilder i sociala medier där vi är ute och njuter av vår underbara miljö som vi har i kommunen. Allt från grillning, skoteråkning och skidåkning till vackra naturbilder. Den femte årstiden är här!

I skiftet feb/mars hade vi besök av Mongoliets ambassadör med sällskap. De besökte bland annat ett renhägn, Keros, Kaunis Iron och Vasikkavuoma. Vi hade även en trevlig lunch tillsammans. En av anledningarna till besöket var deras intresse för vår kulturskola. Kulturskolan arbetar med ett projekt som syftar till att få ett kulturellt och pedagogiskt utbyte med Mongoliet. Tanken är att Kulturskolans lärare ska åka till Mongoliet i höst för att skapa en föreställning med mongoliska barn utifrån våra konstformer.

Det har varit en intensiv månad med budgetarbete och ett antal extra politiska möten då vi haft flera stora upphandlingar som hanterats. Vi har även börjat planera för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen. Under mars månad har vi även två kommunstyrelsemöten, där internbudget för alla verksamheter kommer att antas och vi kommer hantera nya delegationsordningar för nämnder och KS samt årsredovisning för 2023. Politiken kommer även besöka det nya reningsverket.

Angående arbetsmarknaden så finns i skrivande stund 255 arbetstillfällen ute på arbetsförmedlingens hemsida. Vi ligger ganska stabilt på ungefär 50 personer som är arbetssökande. Vi går nu mot sommaren, där vi behöver ett antal vikarier i våra verksamheter. Här har vi arbetat proaktivt med rekryteringar, bla genom deltagande i mässor, riktade annonser, erbjuda sommarbonus mm. Vi ser dock att vi kommer att fortsätta med det arbetet utifrån att vi idag inte klarar av att bemanna upp alla våra tjänster med egen personal.

Vi har även under mars månad varit och uppvaktat ett antal företag som har firat tex 10 års jubileum av deras verksamhet. Det är spännande och inspirerande att se att många jubilarer ser fortsatt utvecklingspotential för sina verksamheter.

Jag och Peter Eriksson, vice KSO gör ett antal företagsbesök varje månad, de redovisas för det mesta på Pajala kommuns näringsliv och tillväxt facebooksida. Följ den gärna för aktuell information om vad som händer inom vårt näringsliv och saker som kan påverka för er som är företagare.

Jag vill även påminna er företagare om att anmäla er till Kvällsfikan som vår utvecklingsavdelning ordnar ungefär en gång i månaden. Nästa tillfälle är 22 april och temat är upphandling. Inbjudan kommer ut på sociala medier och Pajala kommuns hemsida.

Ulrica Hammarström

2024-03-19

 

 

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Rantatalo

Telefon 0978 - 120 02
E-post
System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidCastException: Invalid cast from 'System.String' to 'Umbraco.Core.Models.PublishedContent.IPublishedContent'.
  at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.SetModelProperty(IPublishedProperty contentProperty, PropertyInfo property, Object model)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map(IPublishedElement content, Type type)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.SetModelProperty(IPublishedProperty contentProperty, PropertyInfo property, Object model)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map(IPublishedElement content, Type type)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map[T](IPublishedElement elementContent)
  at Mirror.Umbraco8.Web.Core.Factories.GridEditorViewModelFactory.CreateLinkListModel(IPublishedElement model)
  at Mirror.Umbraco8.Web.Core.Controllers.GridEditors.LinkListSurfaceController.LinkList()
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Mirror.DataTypes.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_mdoctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\WebSites\UmbracoSites\pajala.se\1.7.1\app_plugins\mdoctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\WebSites\UmbracoSites\pajala.se\1.7.1\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20
Publicerad 26 mar 2024 07:29
Senast uppdaterad 26 mar 2024 01:01