""
Kommun, politik & service
27 feb 2024

Kommunalrådet berättar - februari 2024

Ulrica Hammarström (S) är kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Pajala kommun. Varje månad, med undantag för juli, skriver hon ett månadsbrev. Där tar hon upp sådant som hänt i kommunen, vad som är på gång och annat smått och gott som kan vara intressant för dig som bor i Pajala kommun att känna till.

Idag sitter jag inne på mitt kontor och ser ut mot soltorget. Där har man rensat bort snö från gatorna under kvällen och morgonen. Nu går vi mot ljusare tider, och jag såg till min glädje att slalombacken i Sattajärvi premiäröppnar helgen 24–25 feb. Samma helg har även Tornedalsteatern premiär på Kööki show här i Pajala, innan den går ut på en större turné.

Om ni är nyfikna på vad som mer händer i Pajala kommun så kika in på visitpajala.se och gå in under evenemangskalendern. Där finns allt från biobesök, kultur, sport, webinarium för företagare m.m. Till alla föreningar - kom ihåg att även ni kan gå in och lägga till era evenemang så att fler har möjlighet att besöka dem.

Något som också har varit aktuellt under februari månad är frågan kring en statlig utredning, i folkmun kallad renmarksutredningen. De har nu lämnat ett delbetänkande som skickats ut på remiss till ett flertal kommuner och myndigheter, bl.a till Pajala kommun. Den heter ”jakt och fiske i renbetesland” och vi ska svara på den innan 10 juni. Vi har representanter från kommunen i gruppen sakkunniga, där Eva Kvist från Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset sitter med. Bland politikerna sitter från Norrbotten Emilia Töyrä (S) och Linda Modig (C) med. Man har även publicerat ett antal rapporter och en av dessa handlade om en koncessionssameby. Det har varit många frågor vad det här kommer att innebära bl.a för våra skogsägare, vilket resulterade i ett mycket välbesökt öppet möte ordnat av Pajala Allmänning. Under mötet delades bra och relevant information från olika synvinklar. Från Pajala kommuns sida så kommer vi att bevaka denna fråga, och har ni synpunkter så hör gärna av er till mig eller Fredrik Holmström, strategisk utvecklingschef.

Vi har även haft kommunstyrelse under februari. Där har vi bl.a. tagit beslut om att starta en förstudie för att bygga en fleravdelningsförskola i Pajala centralort, att erbjuda sommarbonus till sommarvikarier samt att erbjuda ersättning till egna anställda som flyttar sin semester. Vi tog även nya ägardirektiv för Pajala Bostäder som är mer anpassade till dagens förutsättningar. Vi beslutade också att investera i VA- ledningsnät i Kangos och hanterade ännu fler ärenden som ni gärna kan läsa mer om på vår hemsida under anslagstavlan.

Arbetet med en budget för 2025 för politiken är påbörjad och det har varit en intensiv månad för de förtroendevalda som är fritidspolitiker. Vi har även haft information om arbetet med att ta fram ny översiktsplan, tagit del av information om den nya lagen som reglerar konsultationer som berör det samiska folket samt haft workshop tillsammans kring inflyttning. Snart är det ju också sportlov för alla våra ungdomar, så glöm inte bort att vi numera även har ett Sportotek i Malmen (vid Busstationen i Pajala) där du kan låna sportutrustning av olika slag för att kunna aktivera dig (inte bara under sportlovet). Du kan också lämna in/skänka utrustning som andra kan få ta del av ifall du inte har behov av den själv.

Jag vill även påminna er företagare att anmäla er till kvällsfikan som vår utvecklingsavdelning ordnar ungefär en gång i månaden. Förra gången var temat finansiering, denna gång blir det fokus byggande. Ni är varmt välkomna att anmäla er till de träffarna, här finns representanter för olika avdelningar inom kommunen och politik representerade vid varje tillfälle. Angående arbetsmarknaden så finns i skrivande stund 288 arbetstillfällen ute på arbetsförmedlingens hemsida och ungefär 50 personer som är arbetssökande. Vi ser ett fortsatt starkt näringsliv i kommunen med ökning av antalet personer som är i arbete. Vi ser också att i stort sett alla branscher har en positiv tillväxt, vilket är enormt bra men utmanande för de företagare som söker folk som kan arbeta hos dem. Jag och Peter Eriksson, vice KSO, gör ett antal företagsbesök varje månad. De redovisas för det mesta på Pajala kommuns näringsliv och tillväxt Facebooksida, följ den gärna så får ni aktuell information om vad som händer inom vårt näringsliv och saker som kan påverka er som är företagare.

 

Ulrica Hammarström

2024-02-20

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Rantatalo

Telefon 0978 - 120 02
E-post
System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.InvalidCastException: Invalid cast from 'System.String' to 'Umbraco.Core.Models.PublishedContent.IPublishedContent'.
  at System.Convert.DefaultToType(IConvertible value, Type targetType, IFormatProvider provider)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.SetModelProperty(IPublishedProperty contentProperty, PropertyInfo property, Object model)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map(IPublishedElement content, Type type)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.SetModelProperty(IPublishedProperty contentProperty, PropertyInfo property, Object model)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map(IPublishedElement content, Type type)
  at Mirror.Umbraco8.Core.Mapping.ModelMapper.Map[T](IPublishedElement elementContent)
  at Mirror.Umbraco8.Web.Core.Factories.GridEditorViewModelFactory.CreateLinkListModel(IPublishedElement model)
  at Mirror.Umbraco8.Web.Core.Controllers.GridEditors.LinkListSurfaceController.LinkList()
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at Mirror.DataTypes.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_mdoctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\WebSites\UmbracoSites\pajala.se\1.7.1\app_plugins\mdoctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\WebSites\UmbracoSites\pajala.se\1.7.1\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20
Publicerad 27 feb 2024 08:54
Senast uppdaterad 27 feb 2024 08:55