Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

""
Fritid & kultur
28 feb 2024

Finansieringsmöjligheter på agendan under första Föreningsforum

Onsdagen den 21 februari anordnades första Föreningsforum. Denna gång i Tärendö och på agendan var finansieringsmöjligheter för föreningar.

Ett 20-tal personer deltog när det första Föreningsforumet anordnades i Tärendö. Mikael Sturk, fritidschef i Pajala kommun inledde träffen med att berätta om kommunens föreningsbidrag, vilka bidragsformer som finns och var man kan hitta information om dessa.

- Vi håller på att se över riktlinjerna för föreningsbidragen. Det är bland annat för att bli mer transparanta och för att det ska bli tydligare för föreningarna vem som kan söka respektive bidrag samt vilka kriterier som ska uppfyllas, berättade Mikael Sturk.

Kortfattat ska riktlinjerna besvara frågorna vem, var och när. De nya riktlinjerna beräknas bli färdiga under 2024. Det finns även planer på att införa en digital föreningsportal, vilket skulle möjliggöra ett uppdaterat föreningsregister samt ansökan om föreningsbidrag via e-tjänst.

Möjlighet till finansiering via externa aktörer

Deltog på mötet gjorde även Pajala kommuns projektspecialist Mervi Kostet.

- Föreningar kan kontakta mig för att bolla utvecklingstankar. Jag kan även guida er till finansieringsalternativ för att utveckla föreningsverksamheten.

Arvsfonden, EU-fonder och statliga medel var exempel på sätt som föreningar kan söka finansiering på.

Deltagarna under kvällen visade engagemang i frågan genom att ställa frågor och dela med sig av egna erfarenheter. Bland annat berättade Lena Jatko om när Anttis byaförening sökte pengar från Arvsfonden för byggnation av ny lekpark i byn.

- Det var en omfattande ansökan men vi hade bra stöd av handläggare som även hjälpte till och besvarade de frågor som dök upp längs vägen, berättade Lena.

Leader Tornedalen

Kvällens externa gäst var Linda Tapper från Leader Tornedalen. Hon berättade om vem som kan söka medel och vad man kan söka för.

- Leader Tornedalen har tre övergripande mål; Att fler människor etablerar sig i området, ökad hållbar förädling, användning och tillgängliggörande av områdets natur – och kulturresurser och att området blir mer attraktivt för unga, berättade Linda.

Alla utom privatpersoner kan söka medel från Leader Tornedalen, dvs föreningar, studieförbund, ekonomiska föreningar, företag osv. Företag kan söka max 200 000 kr och behöver alltid en egen insats motsvarande 30-50%.

- Man kan alltid kontakta oss på Leader kontoret om man vill bolla idéer, få stöttning i ansökningsprocessen eller har andra frågor gällande Leader projekt, sa Tapper.

I Pajala kommun pågår just nu ett antal projekt med beviljade medel från Leader Tornedalen, bland annat projektet Batteri 616 som drivs av den ideella föreningen Batteri 616. Inom projektet ska flera mötesplatsers byggs upp bland annat genom att återanvända gamla byggnader. Många olika aktiviteter utvecklas som dans, motorgård för unga och tillgängliggörande av försvarets kanon. Projektetperioden är 2023-04-04 till och med 2025-09-30.

Nästa Föreningsforum

Nästa Föreningsforum genomförs i maj. Dag och plats kommer att informeras närmare på pajala.se, Pajala kommuns sociala medier och i Föreningsbrevet.

Kontakt

Enhetschef Fritid och service

Mikael Sturk

E-post:
""
""
Publicerad 26 feb 2024 03:53
Senast uppdaterad 29 feb 2024 08:00