Fritid & kultur
09 feb 2024

Försenad leverans fördröjer öppning av badhus

Den nya motorn till ventilationen i Pajala badhus är försenad. Det innebär viss osäkerhet gällande huruvida badhuset kan öppna under kommande vecka.

Preliminärt hade man räknat med att kunna öppna Pajala badhus under v.7, dvs 12-18 februari. Men eftersom den nya motorn, som skulle ha levererats den 8 februari är försenad, är det osäkert när man kan öppna för bad igen.

- Vi väntar att den kommer vilken dag som helst men det innebär att det kan bli några dagars fördröjning innan vi öppnar för bad, säger Mikael Sturk, fritidschef i Pajala kommun.

Detta har hänt 

 I oktober 2023 fick Pajala kommun stänga badhuset i centrala Pajala då ett sandfilter gått sönder samt att man fick problem med att få upp temperaturen i bassängen. Reparationer är nu utförda och innefattar sandfilter, värmeväxlare, utjämningstank, rör och ventiler.

Anledningen till att reparationerna drog ut på tiden berodde på leveranstider av reservdelar samt att vattennivån i bassängen behövts sänkas för att arbetet skulle kunna utföras.

Därefter gick en motor till ventilationen gått sönder och prognosen var att den skulle levereras den 8e februari. 

Kontakt

Enhetschef Fritid och service

Mikael Sturk

E-post:
Publicerad 09 feb 2024 02:17
Senast uppdaterad 09 feb 2024 02:24