""
Foto: Sverige sorterar
Bygga, bo & miljö
21 nov 2023

Pajala kommun tar över insamlingen av hushållens förpackningsavfall

Den 1 januari 2024 tar Pajala kommun över insamlingen av förpackningar för att skapa ett mer effektivt återvinningssystem och bidra till Sveriges klimatmål. Producenterna ansvarar även fortsättningsvis för att återvinna förpackningarna.

Sveriges kommuner tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar från producentansvarsorganisationerna, till följd av ett regeringsbeslut. Genom att samla ansvaret för insamling av mat- och restavfall, förpackningar och tidningar kan hanteringen effektiviseras. På sikt kommer det möjliggöra bättre service och ökad återvinning, som kan bidra till att Sverige når klimat- och miljömålen.

- Vi jobbar hårt för en smidig övergång så att förändringen ska märkas så lite som möjligt. Alla bör fortfarande sortera sina förpackningar och ta dem till en återvinningsstation. Den stora vinsten ligger i att vi skapar ett mer effektivt system som underlättar ökad återvinning, säger Camilla Fredriksson, kvalificerad utredare Pajala kommun.

Förändringen innebär att Pajala kommun tar över återvinningsstationerna som idag ägs av Förpackningsinsamlingen, (FTI). De insamlade förpackningarna lämnas sedan över till producenterna för vidare transport och återvinning.

Producentansvaret innebär att de som sätter en förpackning på marknaden ska ansvara för och bekosta insamling och återvinning av den. Producenterna ska alltså ersätta kommunen för sådana kostnader. Under en övergångsperiod kan det ändå krävas vissa extra insatser från kommunen.

En annan förändring som också träder ikraft den 1 januari 2024 är att alla kommuner ska samla in matavfall från hushåll och verksamheter. Detta krav gäller hela EU. Pajala kommun har ansökt om dispens för insamling av matavfall men har inte fått besked från Naturvårdsverket om utfall.

Kontakt

Kommunalteknik - Växel

Telefon tid 09:00-11:00 och 13:00-15:00

E-post:
Publicerad 17 nov 2023 03:41
Senast uppdaterad 21 nov 2023 08:00