Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Ulrica Hammarström (S) och Linda Jonsson (V)
Kommun, politik & service
27 nov 2023

Majoriteten och Vänsterpartiet är överens om ett gemensamt budgetförslag

Samsyn på de ekonomiska utmaningar som Pajala kommun står inför förenar majoriteten och Vänsterpartiet i ett gemensamt budgetförslag.

Den styrande majoriteten med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centern, Moderaterna och Sjukvårdspartiet tillsammans med Vänsterpartiet har kommit överens om ett gemensamt budgetförslag.

Pajala kommuns ekonomiska läge är tufft och det är nödvändigt att anpassa kommunens kostnader. Det ekonomiska läget har många olika orsaker, en del mer tillfälliga och en del mer strukturella.

- Vi vill främst säkerställa den välfärd vi har i kommunen idag, detta gör vi bland annat genom att öka löneutrymmet för vår egen personal och minimera kostnader för inhyrd personal, säger Ulrica Hammarström (S).

Under hösten har ett flertal budgetförslag lagts fram.

- Sedan vi la fram det första budgetförslaget har förutsättningarna ändrats under resans gång. Vi har även lyssnat och tagit till oss av de synpunkter som lyfts fram av invånare och företagare. Vi ser också styrkan i att ha en bred överenskommelse kring budgeten inför kommande år, säger Ulrica Hammarström (S).

Det gemensamma förslaget utgår från majoritetens budgetförslag som presenterades under kommunstyrelsens sammanträde den 13 november. Den stora förändringen är omfördelning av medel från stöd och omsorgssektorn till barn och utbildning.

- Vänsterpartiet har satt ljuset på skenande kostnaderna för inhyrd bemanning. Vi behöver gemensamma krafter för att bromsa och förändra utvecklingen och se till att det inte tar pengar från andra områden, som t ex skolan. Det har vi nu lyckats åstadkomma och det är till Pajala kommuns fördel, säger Linda Jonsson (V)

- Varför vi gör detta? Det är helt enkelt för att vi gemensamt ser utmaningarna vi står inför och vi väljer att ta ansvar för utvecklingen i Pajala kommun, säger Ulrica Hammarström avslutningsvis.

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post

Kommunlådan

E-post
Publicerad 27 nov 2023 01:03
Senast uppdaterad 27 nov 2023 01:30