Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Budget och strategisk plan 2024 antagen
Kommun, politik & service
27 nov 2023

Budget och strategisk plan 2024 antagen

Majoriteten (S, Kd, M, C och Sjp) och Vänsterpartiets gemensamma budgetförslag, som antogs i fullmäktige under måndagens sammanträde, visar på ett resultat på 2,1 miljoner kronor, investeringar på 57,7 miljoner kronor och en oförändrad skattesats under 2024.

Pajala kommuns ekonomiska läge är tufft och det är nödvändigt att anpassa kommunens kostnader. Det ekonomiska läget har många olika orsaker, en del förhoppningsvis mer tillfälliga och en del mer strukturella. Ökade pensionskostnader i och med nytt pensionsavtal samt löneökningar och ökade räntekostnader till följd av höjd inflation innebär en budgetökning med 24 mkr inför 2024.

Besparingar nödvändiga trots budgettillskott

De förändrande driftsramarna i majoriteten och Vänsterpartiets budgetförslag som antogs under dagens sammanträde innebär besparingar då verksamheterna prognostiserar underskott om cirka 30 mkr i förhållande till budget för 2023.

Förändrade driftsramar budget 2024:

Löneökningar +13,5 mkr

Pensionskostnader +10 mkr

Ökade räntekostnader +0,5 mkr

Valnämnd + 0,2 mkr

LKF +1,039 mkr

Stöd och omsorg +5 mkr

Stab -3,5 mkr

Barn och utbildning -0,6 mkr

Teknik och service -1,8 mkr

Investeringar

De planerade investeringarna för 2024 beräknas uppgå till drygt 57,7 miljoner kronor. Exempel på investeringar som finns i planen är utbyggnad av Pajala Airports utrikeshall fas 2, digitalisering i skola, vård och omsorg, bredbandsutbyggnad och genomföra en energiomställning på utebadet i Korpilombolo. Investeringar som nämns i planen men som ännu inte är kostnadsberäknade är en ny förskola i Pajala C och utbyggnation av Ängsbacken.

I budgeten anges även uppdrag till verksamheterna att bland annat bygga bostäder i gula skolan i centrala Pajala, sälja fastigheter med stort underhållsbehov och bygga bostäder i Junosuando.

Vad händer nu?

Nu startar en process där verksamheterna tar fram sina respektive internbudgetar. Det innebär att erhållna budgetramar finfördelas på verksamhetsnivå. Internbudgetarna fastställs av kommunstyrelsen.

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post

Ekonomiavdelningen

E-post:

Läs mer

Publicerad 27 nov 2023 04:08
Senast uppdaterad 08 dec 2023 09:54