Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Använd din röst EU-valet 9 juni 2024
Foto: together.europarl.europa.eu
Kommun, politik & service
17 apr 2024

Val till Europaparlamentet

Den 9 juni 2024 är det EU-val. Då ska vi rösta om vilka politiska partier och ledamöter som ska representera EU-ländernas medborgare.

Sverige ingår i Europeiska unionen (EU) som är ett samarbete med 27 länder i Europa.

Du som är över 18 år och svenska medborgare får rösta i EU-valet. Människor från andra länder i EU kan också rösta i Sverige om de bor här.  

Varför är de val? 

Genom att rösta i EU-valet väljer vi de ledamöter som ska skydda Sveriges intressen och rösta å Sveriges vägnar när nya lagar tas fram. Att gå och rösta bidrar till att forma det samhälle som du vill se i framtiden, både för dig och andra. 

Läs gärna mer om vilka frågor partierna driver på respektive partis webbsida.  

Hur påverkas du av EU?

Länderna i EU samarbetar i flera frågor. Till exempel att det ska vara enkelt att handla varor och tjänster inom EU. Medlemsländerna samarbetar också om exempelvis jordbruk, miljö, brottsbekämpning och asylpolitik. En del saker bestämmer medlemsländerna själva om. Till exempel saker som rör vården, skolan och hur hög skatten ska vara.  

Här är några exempel på hur EU påverkar din vardag: 

  • Utseendet på läskflaskor: Plastkorken på läskflaskor sitter fast på flaskan. Det är för att EU har beslutat att minska plastsvinnet.  
  • Grillplatser: Många av grillplatserna utomhus där du kan elda med ved är bekostade av EU. 
  • Laddare: EU har nyligen infört en standard på laddare till smartphones. Det innebär att alla laddare ska se likadana ut och fungera till alla smartphones.  
  • Enkelt resande inom EU: Du kan resa, studera, arbeta och bo i vilket EU-land som helst. Där kan du även ringa och använda internet på din telefon precis som i Sverige.  
  • Säkra saker och bra mat: EU ser till att sakerna som i använder i vår vardag är säkra och ofarliga, samt att maten vi äter är framställd på ett säkert sätt. 
  • Tar ställning mot diskriminering: EU arbetar hårt för att personer inte ska diskrimineras på grund av funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning, ras, etnisk bakgrund, språk, ålder eller religion. EU arbetar just nu med att få städer att bli mer tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.  

Kontakt

Valadministration

Epost
Publicerad 16 apr 2024 10:02
Senast uppdaterad 17 apr 2024 08:00