""
Foto: Heart of Lapland
Fritid & kultur
24 aug 2023

Pajala kommun Årets förbättrare

I samband med att Årets friluftskommun utsågs fick Pajala kommun pris som Årets förbättrare.

I motiveringen skriver Naturvårdsverket:

Pajala kommun är den kommun som förbättrat sitt enkätresultat mest jämfört med de tre senaste åren. Pajala har en tjänsteperson med uttalat ansvar för friluftslivsfrågorna och avsatta resurser i budgeten för friluftsarbetet. Detta tillsammans med en aktiv samverkan med länsstyrelsen i Norrbottens län och/eller regionen samt grannkommunerna ger en god grund för Pajalas fortsatta arbete med att främja möjligheterna för friluftsliv för medborgare och besökare.

Utöver att kommunen anställt Mikael Sturk som har ett uttalat ansvar för friluftsfrågorna så har man arbetat för att stärka friluftslivet i kommunen bland annat genom att starta upp Sportoteket där invånare kan låna utrustning för att ta del av friluftsutbudet och anslutit till Naturkartan. 

Kontakt

Enhetschef Fritid och service

Mikael Sturk

E-post:
Publicerad 24 aug 2023 01:17
Senast uppdaterad 24 aug 2023 01:22