""
Arbete & näringsliv
31 aug 2023

Kommunen tecknar samverkansavtal med Arbetsförmedlingen

Pajala kommun har tecknat ett nytt samverkansavtal med Arbetsförmedlingen för att påskynda individers etablering i arbetslivet samt för att stärka kompetensförsörjningen till företagen i Pajala.

Syftet är att påskynda individers etablering i arbetslivet.  Samverkan riktar sig till alla personer som bedöms ha behov av stöd, insatser och samordnade processer från Pajala kommun och Arbetsförmedlingen. Utöver det kommer även samverkan att ske med riktat stöd och insatser till arbetsgivare som bedöms ha svårt att rekrytera, eller som vill bredda sin rekryteringsbas.

- Tillsammans kommer Pajala kommun och Arbetsförmedlingen kunna bedriva ett effektivt samarbete som kommer gynna arbetssökande kommuninvånare, så att dessa så snabbt som möjligt kan etablera sig på arbetsmarknaden. Vi kommer att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla stödet, som även kommer att rikta sig till arbetsgivare som har svårt att rekrytera. säger Ylva Eriksson, arbetsmarknadschef Pajala kommun.

Utöver arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen medverkar även socialtjänsten och Lapplands Lärcentra i överenskommelsen för att skapa gränsöverskridande arbete och lösningar.

- Nyckeln i överenskommelsen att vi samlar olika verksamheter som tillsammans med Arbetsförmedlingen gemensamt kan arbeta för att få ut individer på arbetsmarknaden, avslutar Ylva Eriksson.

Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad/Integration

Ylva Eriksson

E-post:
Publicerad 31 aug 2023 01:29
Senast uppdaterad 31 aug 2023 01:29