""
Fr.v. Ulrica Hammarström, Hans Andersson & Robert Hawkins
Arbete & näringsliv
21 aug 2023

Dialogmöte om företagsklimatet i Pajala kommun 2023

Onsdagen den 16 augusti bjöd Svenskt näringsliv in till dialogmöte om företagsklimatet i Pajala kommun. Under mötet redovisades resultatet från årets enkätundersökning och deltagarna samtalade om hur företagsklimatet i kommunen kan bli bättre.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Årets enkät besvarades av 98 företag i Pajala kommun. Vartannat år får även ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige svara på enkäten, i Pajala besvarade 17 politiker enkäten vilket är den procentuellt sett högsta svarsfrekvens i hela landet.

Företagare, politiker och tjänstepersoner samlades under onsdagen på Hotell Smedjan i Pajala för att ta del av resultatet från årets enkätundersökning och samtala om hur företagsklimatet kan bli bättre. Träffen anordnades av Svenskt näringsliv och modererades av Hans Andersson, regionchef Norrbotten.

Företagens högst prioriterade frågor

Enkätresultatet visar att bättre dialog mellan företagen och kommunen, ökad förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare och fler bostäder är de högst prioriterade områden som företagare önskar att kommunen ska förbättra för ett bättre företagsklimat.

Bäst betyg får Pajala kommun från företagarna i frågorna gällande påverkan av brottslighet/otrygghet, allmänhetens attityder och konkurrens från kommunens verksamhet.

Ett underlag för kommunens fortsatta utvecklingsarbete

Resultatet från enkätundersökningen kommer att användas som underlag i Pajala kommuns fortsatta utvecklingsarbete för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Undersökningen visade även ett stark politisk vilja till förändring då 77% av politikerna svarade att företagsklimatet i ganska och mycket hög grad är viktigt att förbättra.

Ta del av resultatet

Du kan läsa mer om undersökningen och årets resultat genom att följa länken i listan nere till höger.

Kontakt

Strategisk utvecklingschef

Fredrik Holmström

E-post:

Näringslivsutvecklare

Robert Hawkins

Email
Telefon nr: 0978-12112
Publicerad 21 aug 2023 09:24
Senast uppdaterad 21 aug 2023 09:24