Kommun, politik & service
19 jun 2023

Kommunfullmäktige 2023-06-19

Pajala kommuns kommunfullmäktige Tid: Tisdag 2023-06-19, kl. 10.00 Plats: Församlingsgården, Korpilombolo


Länk till sändningen finns längre ner på sidan under rubrik, "Länkar".

Handlingar beställs av kommunkansliet via kommun@pajala.se eller växeltelefon 0978-120 00.

Ärenden
1.    Mötets öppnande
2.    Information sannings- och försoningskommissionen
3.    Partistöd 2023
4.    Reglemente Krisledningsnämnden
5.    Missiv RKM
6.    Reglemente E-nämnden
7.    Reglemente Revisorerna
8.    Svar på motion – Kvinnojour i Pajala
9.    Äskande av medel till lastväxlare
10.  Valärende – femte kommunrevisor
11.  Delgivningar
12.  Medborgarinitiativ
13.  Anmälan av motioner
14.  Interpellationer och frågor

Publicerad 28 feb 2022 09:41
Senast uppdaterad 19 jun 2023 01:23