Norrsken över by
Foto: Korpics
Kommun, politik & service
24 mar 2023

Hur sköter kommunen sitt uppdrag?

Kommunrevisorerna är förtroendevalda som är utsedda av Kommunfullmäktige och har till uppgift att granska alla kommunala verksamhetsområden. Det sker i samarbete med en revisionsbyrå - förnärvarande PwC. De flesta vet att revisorer granskar en verksamhets ekonomi, och det är också en av kommunrevisorernas uppgifter. Mindre känt är kanske att man i kommunerna dessutom granskar på vilket sätt de beslut som politikerna tagit förverkligas i organisationen. I Revisionsrapporterna kan man hitta mycket information om detta:

Publicerad 23 mar 2023 09:52
Senast uppdaterad 24 mar 2023 09:50