""
Förskola, skola & utbildning
14 feb 2023

Pajala kommun samverkar med Stockholms universitet för att stärka utbildningskvalitén

I veckan är Stockholms universitet i Pajala för att kompetensutveckla politiker, ledare, elevhälsans personal, pedagoger och andra medarbetare i Pajala kommuns skolor. Arbetet är en del av skolutvecklingssatsningen Samverkan för bästa skola som syftar till att stötta verksamheterna i sin verksamhetsutveckling för att stärka utbildningens kvalitet.

Pajala kommun deltar sedan 2020 i satsningen Samverkan för bästa skola, det är en treårig skolutvecklingssatsning där Skolverket, Stockholms universitet och Pajala kommun samverkar. Syftet är att stärka utbildningens kvalitet i Pajala kommun, så att barn och elever möts av en undervisning som motsvarar deras förutsättningar och behov. Arbetet bedrivs genom personlig kontakt och stöd, förbättringsstödet utformas utifrån vetenskaplig grund och ges i Pajala kommun av Stockholms universitet. Stödet når all personal i styrkedjans olika delar och utgår från det behov som formulerats i skolornas och huvudmannens åtgärdsplaner.


- Satsningen är och har varit viktig och bidragit till ökad likvärdighet och avsevärt förbättrade skolresultat i Pajala kommuns grundskolor, säger Leif Rönnbäck, skolchef Pajala kommun.

Under veckans utbildningsdagar medverkar även politiker utöver ledare och medarbetare från Pajala kommuns skolor.
- Det är viktigt att hela styrkedjan från politiker till verksamhetsnivå fortbildas. Utbildningen ger en tydlig bild av vad som är politikernas, huvudmannens uppdrag och vad som är verksamhetens uppdrag, säger Leif Rönnbäck.

Samverkan för bättre skola pågår till sommaren 2023 och kommer att slutredovisas under hösten 2023.

 

Kontakt

Skolchef

Christina Karinen Sturk

E-post:
Publicerad 13 feb 2023 01:22
Senast uppdaterad 14 feb 2023 10:39