Arbete & näringsliv
28 feb 2023

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för utvidgning av sandmagasin, Tapuli gruva

Det var ett enigt kommunfullmäktige som under måndagens sammanträde antog detaljplanen för utvidgning av sandmagasinet vid Tapuli gruva. Det här innebär att Kaunis Iron har möjlighet att påbörja arbetet med att utvidga sin verksamhet.

Kaunis Iron AB har ett behov av att utvidga det befintliga sandmagasinet vid Tapuli gruva. Pajala kommun har därför tagit fram ett förslag till en ny detaljplan. Arbetet med detaljplanen har syftat till att pröva om marken är lämplig för ändamålet.

- De förändringar som gjorts efter granskning är att planområdet minskats något. Det minskade planområdet innebär att intrånget på rennäringens flyttled blir mindre, säger Ewa Lassi, fysisk planerare Pajala kommun.

I och med att kommunfullmäktige beslutat att anta detaljplanen innebär det att Kaunis Iron har möjlighet att påbörja arbetet med att utvidga sin verksamhet.

- Jag tycker att det skickar en stark signal att vi är ett enigt kommunfullmäktige som antar förslaget. Det är viktigt för kommunen att företagen som verkar här har möjlighet att utöka sin verksamhet. Ett expansivt näringsliv skapar tillväxt vilket på sikt bland annat leder till en förbättrad och utbyggd välfärd, säger Ulrica Hammarström (S), kommunalråd Pajala kommun.

För mer information och för att ta del av detaljplanen kan du följa länken ”Detaljplan för utvidgning av sandmagasin, Tapuli gruva” nedan.

Kontakt

Fysisk planerare

Ewa Lassi

E-mail
Telefon 0978-121 59
Publicerad 28 feb 2023 08:10
Senast uppdaterad 28 feb 2023 08:14