Sök minoritetsspråksmedel för våren och sommarens aktiviteter. Sista ansökningsdag är den första februari 2023
Fritid & kultur
20 dec 2022

Dags att söka minoritetsspråkmedel för våren och sommarens aktiviteter

Ta chansen att söka minoritetsspråkmedel för våren och sommaren 2023. Sista ansökningsdag är den första februari 2023.

Organisationer och privatpersoner i samarbete med organisationer kan ansöka om bidrag från kommunens minoritetsspråkmedel. Bidrag kan beviljas till en verksamhet som främjar minoritetsspråk och -kultur i samhället. Ändamålet ska stödja intentionerna i Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724).

Information om ansökan

För bidragsansökningar ska kommunens e-tjänst användas. Ansökan formuleras på svenska, meänkieli eller finska. Endast fullständigt ifyllda ansökningar behandlas. För sent inkomna ansökningar behandlas inte. Sökanden skall vara verksam i Pajala kommun eller bedriva ortsoberoende verksamhet (exempelvis på internet).

OBS ! Enskilda kan endast ansöka i samarbete med organisationer och beviljade bidrag betalas ut till organisationer. Beslut om bidrag till vårens/sommarens aktiviteter fattas av minoritetsutskottet den 16 februari 2023.  Beslut om bidrag till höstens aktiviteter fattas av minoritetsutskottet den 16 juni 2023.

Ansökningsperioder

Ansökningsperioden för vårens och sommarens aktiviteter pågar fram till och med den 1 februari 2023.

Ansökningsperiod för höstens aktiviteter pågår 1 mars 2023 till och med 1 juni 2023.

Kontakt

Minoritetsspråksamordnare

Regina Veräjä

E-post:
Publicerad 19 dec 2022 01:13
Senast uppdaterad 20 dec 2022 08:00