Översiktsbild av gruvhål. Marken är täckt av snö
Foto: Kaunis Iron
Arbete & näringsliv
11 nov 2022

Ny tid för meddelande av dom

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat att beskedet om dom angående nytt miljötillstånd för Kaunis Iron kommer 1 december kl. 14.00.

Ur Mark- och miljödomstolens beslut:
Tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad gruvverksamhet vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara gruvor med tillhörande verksamhet vid Kaunisvaara anrikningsverk, Pajala kommun; nu fråga om ändring av tidpunkt för doms meddelande.

Efter fortsatt överläggning meddelar mark- och miljödomstolen, med ändring av vad som tidigare tillkännagetts om tidpunkt för doms meddelande, följande beslut.
På grund av att ytterligare tid behövs för färdigställande av domen kommer dom i målet att meddelas den 1 december kl. 14.00.

Publicerad 11 nov 2022 02:22
Senast uppdaterad 11 nov 2022 02:27