Arbete & näringsliv
04 jul 2022

Pajala kommun medverkar i Almedalen

Under söndagen startade Almedalsveckan där Sveriges politiska partier, myndigheter, kommuner, regioner och andra organisationer möts för att prata om aktuella samhällsfrågor.

En mycket aktuell fråga är såklart den industriella revolutionen och gröna omställningen här i norr och de utmaningar med kompetensförsörjning som den medför.  Från Pajala Kommun deltar Ulrica Hammarström, kommunalråd, Stefan Millgård kommunchef och Fredrik Holmström strategisk utvecklingschef. Pajala Kommun kommer tillsammans med Kaunis Iron hålla i ett av seminarierna under tisdagen.

 

Ulrica Hammarström kommer att delta i 3 seminarier/paneldiskussioner och Fredrik Holmström deltar i ett seminarium.

 

 

Måndag 4 juli kl 8.00

 

Vattenkraftens framtid – vart är vi på väg? 

 

Arrangör: Fortum, Arenaenergi

Plats: S:ta Katarinagatan 6, "Klosterlängan"

 

Beskrivning av samhällsfrågan:

Alla svenska vattenkraftverk ska få moderna miljötillstånd. Den 20 år långa omprövningen har nu börjat. Den politiska ambitionen är tydlig – omprövningarna får leda till maximalt 1,5 TWh i produktionsförslutser. Hur arbetar politiken, myndigheterna och branschen för att klara målet?

 

Medverkande:

Jens Bjöörn, Fortum

Johan Bladh, Energiföretagen

Toni Kekkinen, chef för hållbarhet och kommunikation, Fortum

Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Magnus Demervall, biträdande partisekreterare och policychef, Centerpartiet

Ulrica Hammarström, Kommunalråd, KSO Pajala, Socialdemokraterna

 

Tisdag 5 juli kl 10.00

Gruvkommuner i Sverige - möjligheter och utmaningar

 

Arrangör: Georange ideella förening, Bergskraft ek. förening

Plats: Skeppsbron 6, Fenomenalen science center, "Fenomenalen science center"

 

Beskrivning av samhällsfrågan:

Gruvprojekt i olika faser påverkar lokalsamhället. Det reella ansvaret upplevs mycket större än det formella. Kan ett nätverk stärka kommunernas ställning och förstärka den socioekonomiska hållbarheten med gruvnäring som bas?

 

Medverkande:

Stefan Sädbom, Bergskraft

Mattias Bäckström, Bergskraft

Åsa Allan, vice VD, Kaunis Iron AB

Ulrica Hammarström, Kommunalråd, Pajala kommun

 

Tisdag 5 juli kl 13.30

 

Klarar vi att kompetensförsörja den gröna industriella revolutionen i norr?

 

Arrangör: Dagens industri, Pajala kommun, Kaunis Iron

Plats: Strandvägen 4.4, "Dagens industris tält"

 

Beskrivning av samhällsfrågan:

Tidvattenvågen måste vändas. Från utflyttning söderut till inflyttning i norr. Tiotusentals gröna jobb inom den nya hållbara industrin i norr behöver kompetensförsörjas. Om den gröna industriella revolutionen ska realiseras måste frågan lösas – snabbt.

 

Medverkande:

Peter Larsson, samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner, regeringen

Ulrica Hammarström, kommunalråd, Pajala Kommun

Markus Gustafsson, grundare, MindDig

Åsa Allan, vice vd, Kaunis Iron

Maria Mindhammar, generaldirektör, Arbetsförmedlingen

 

Fredrik deltar i:

 

Tisdag 5 juli kl 16.00

 

Livet mellan husen och kulturens plats i den gröna omställningen

Ämne: Kultur

Arrangör: Region Norrbotten

Plats: Fiskargränd 5, "Norra Scen - arena för grön omställning"

 

Beskrivning av samhällsfrågan:

I norra Sverige finns arktiskt ljus och arktiskt mörker, landets högsta fjäll och djupaste sjö, glesbygd och stad och flera olika kulturer. Hur kan vi tillsammans skapa en framtid i norra Sverige där kultur, hållbarhet och samhällsutveckling går hand i hand?

 

Medverkande:

Ida Karkiainen, Civilminister, Regeringen

Mats Widbom, VD, Svensk Form

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket

Fredrik Holmström, Strategisk utvecklingschef, Pajala kommun

Peppe Bergström Hesselbom, Kulturchef, Region Norrbotten

Lotta Lampa, Konstnär, Egenföretagare

Publicerad 04 jul 2022 02:06
Senast uppdaterad 04 jul 2022 02:08