Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Arbete & näringsliv
05 jul 2022

Utlysning av pengar för projekt inom samarbete för att skapa nya jobb på landsbygden

Länsstyrelsen utlyser nu medel för att stärka konkurrenskraften för de små företagen i livsmedelsbranschen samt till projekt som kan bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen.

Detta kan göras genom utveckling av arbetssätt, produkter, processer och tekniker.  Projekten ska tillvarata landsbygdens resurser och bidra till ökad sysselsättning.

 

Sista ansökningsdatum: 10 september 2022

Vem kan söka?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.

Det här kan du få stöd för:

  • löner inklusive sociala och indirekta kostnader
  • eget arbete
  • köp av tjänst
  • immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
  • övriga utgifter som kan kopplas till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst i till 30 mars 2025. Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Så här mycket kan du få i stöd

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentlig aktör är sökande.
Stöd ges till 90 procent av stödberättigande utgifter för övriga projekt.
Stöd beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Utlysningen omfattar totalt 5 miljoner kronor, varje enskilt projekt får omfatta maximalt 2 miljoner kronor.

Publicerad 05 jul 2022 12:20
Senast uppdaterad 05 jul 2022 12:22