Kommun, politik & service
07 dec 2021

KLARGÖRANDE KRING PAJALA KOMMUNS STÄLLNING I FRÅGAN OM HBTQI

Ett antal artiklar har lyft frågan om elever ska få se en teater ”Lust” som handlar om hbtqi. Kommunens inställning är att skollagen och läroplanen är styrande i den utbildning som eleverna ska få.

Pajala Kommun står trygg i sin värdegrund att vi ska visa respekt för alla vi möter och allas lika värde. Det gäller oavsett var man bor, vilken religion man bekänner sig till, vilken sexuell läggning man har, om man har en funktionsvariation eller vilket land man kommer ifrån.

Bor man i Pajala Kommun har man samma rättigheter och skyldigheter som alla andra.

 

  • Jag vill att vi arbetar mot en kommun där alla människor kan mötas på lika villkor och alla är lika mycket värda. Rättigheten att få vara sig själv är oerhört viktig, säger Ulrica Hammarström (S) kommunalråd Pajala Kommun.

 

  • Jag står trygg i Pajala Kommuns värdegrund och beklagar om mina ord kan missförstås, säger Leif Gramner (KD) vice kommunalråd Pajala Kommun.
Publicerad 07 dec 2021 03:02
Senast uppdaterad 07 dec 2021 03:02