Arbete & näringsliv
03 dec 2021

Enkät om uppkoppling i den arktiska regionen

Centre for Wireless Communications (CWC) forskningsenhet vid Uleåborgs universitet och Luleå tekniska universitet (LTU) driver ett gemensamt Interreg Nord-projekt som heter Arctic 5G Test Network.

Ett syfte med projektet är att samla exempel och upplevelser om vad en dålig uppkoppling kan innebära för vardagen, skolarbetet, användningen av e-tjänster, betaltjänster, affärsmöjligheter och var (i vilken typ av miljö) problemen uppstår i den arktiska regionen. I projektets senare faser kommer några tekniska lösningar att demonstreras och allmänheten kommer att få tillgång till dessa lösningar.

Dålig uppkoppling menar vi, inom detta projekt, är då du t ex kan se till att din mobiltelefon eller ditt modem är anslutet men kvaliteten är så låg att röst och särskilt datakonnektivitet (internetanslutning) inte tillåter användning av digitala tjänster. Syftet med detta projekt är därmed att samla in erfarenheter och rapportera resultat till beslutsfattare och intressenter samt publicera dessa i vetenskapliga artiklar. Resultaten kommer att användas för att visa vilken typ av problem som kan uppstå i en värld som bör vara lika för alla digitalt.

Frågeformuläret nedan kan fyllas i anonymt och resultaten kommer att hanteras och publiceras så att ingen person kan identifieras. Om respondenten skulle vilja kontaktas senare för eventuell ytterligare diskussion och uppföljande intervjuer, kan kontaktdetaljer lämnas.

Frågorna finns på engelska, finska och svenska och har lite olika karaktär. Dessutom är också egna kommentarer välkomna.

Du behöver inte svara på alla frågor utan välja de som är relevanta för dig. Den insamlade informationen kommer att sparas på servrar vid Uleåborgs universitet och användas för detta forskningsprojekt och forskargrupper kopplade till det. Mer information om GDPR-frågor finns här.

 

Länk. http://arctic5g.eu/questionnaire-44007610

 

Publicerad 03 dec 2021 01:21
Senast uppdaterad 03 dec 2021 01:22