Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Kommun, politik & service
08 maj 2024

Granskning av vägplan

Trafikverkets vägplan för anläggning av bullerskydd i Erkheikki vid väg 395 delen Autio-Anttis i Pajala kommun ligger nu ute för granskning.

Trafikverket planerar för att genomföra bullerskyddsåtgärder i Erkheikki. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. 

Planen kungjordes och ställdes ut för granskning 2024-04-17. Trafikverket har uppmärksammat att planen som då ställdes ut saknade handlingar. Med anledning av detta görs kungörandet och granskningen om. 

Granskningstid: 25 april–26 maj 2024.

Plats för handlingar: Planen med underlaget (förutom fastighetsförteckning) finns tillgängligt här på Trafikverkets webbplats (se länk nedan). Fysiska handlingar finns på Trafikverket, Sundsbacken 2-4, Luleå och hos Pajala kommun, Medborgarvägen 4, Pajala.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 26 maj 2024.
Ange diarienummer TÄHS-2023-000958.

Kontakt

Kommunlådan

E-post
Publicerad 06 maj 2024 07:45
Senast uppdaterad 08 maj 2024 08:00