Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

""
Bygga, bo & miljö
25 apr 2024

Pajala kommuns planeringsstrategi

Den 8 april antog Pajala Kommunfullmäktige planeringsstrategin för mandatperioden 2022 -.2026. Justerat protokoll efter Kommunfullmäktige beslut gjordes 2024-04-12.

Syftet med planeringsstrategin är att bland annat att få kontinuitet i översiktsplaneringen och säkerställa att kommunen har uppdaterat kunskapsunderlag i frågor som berör fysisk planering.


Planeringsstrategin belyser vilka ändrade planeringsförutsättningar som har tillkommit och som kan påverka mark- och vattenanvändning i Pajala kommun.
Krav om att kommunerna ska ha en planeringsstrategi infördes i plan- och bygglagen i april 2020 och planeringsstrategin ska utvärderas, och med hänsyn till rådande omständigheter, eventuellt revideras varje mandatperiod. Senast 24 månader efter ordinarie riksdagsval ska kommunen anta en planeringsstrategi, förutsatt att kommunen inte antar en ny översiktsplan.


Du finner planeringsstrategin i länken nedanför men den finns även tillgänglig i en utskriven version i Kommunhuset, receptionen, Medborgarvägen 4 och på biblioteket, Biblioteksvägen 1.

Kontakt

Strategisk utveckling

E-post:
Publicerad 24 apr 2024 03:27
Senast uppdaterad 25 apr 2024 08:00