Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

Kommun, politik & service
16 feb 2024

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde

Nu finns protokollet från Kommunstyrelsemötet den 12 februari 2024.

Du kan ta del av protokollet i sin helhet här -> Protokoll

- Kommunstyrelsen fick information om att Strategisk utveckling initierat en ansökan till Europeiska socialfonden om hållbar kompetensförsörjning. Förstudien huvudfokus är kompetensförsörjning på ett hållbart sätt i en kommun med utgångsläget att vi är ”för få och bor för glest”. De tre huvudsakliga spåren i förstudien kommer att vara följande
1. Hur behåller vi den personalen vi har?
2. Hur rekryterar vi ny personal?
3. Vad kan vi automatisera och hur kan vi använda personella resurser i samverkan med andra på bästa sätt?

- Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att bevilja ansökan om medel till förstudie för fleravdelningsförskola i Pajala C med 500 000 kr. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Jutos Timber AB’s begäran om planbesked för industriverksamhet på fastighet Pajala Teurajärvi 2:8 och fastighet Pajala Teurajärvi 20:1

- Kommunstyrelsen beslutar att ge sommarbonus till sommarvikarier som arbetar minst åtta sammanhängande veckor. Gäller för undersköterskor, vårdbiträde, personliga assistenter och handledare.

Kontakt

Kommunalråd/ Kommunstyrelsens ordförande

Ulrica Hammarström

Telefon 0978 - 120 02
E-post

Kommunlådan

E-post
Publicerad 16 feb 2024 10:24
Senast uppdaterad 16 feb 2024 10:25