Förändrade renhållningsturer under v18. Onsdagens tur (1:a maj) körs på torsdag och torsdagens tur ( 2:a maj) körs på fredag.

Vänliga hälsningar
Kommunalteknik

""
Arbete & näringsliv
29 feb 2024

God uppslutning på näringslivsträff

Det var god uppslutning på kommunens månadsvisa näringslivsträff Kvällsfika för företagare.

Temat för träffen var Bygg och medverkade gjorde Maria Alldén, bygg- och miljöchef, Ewa Lassi, fysisk planerare, Carl-Johan Riblom, markhandläggare och Leif Gräsvik, VD för Pajalabostäder AB. De berättade om sina respektive verksamheter, processerna för bygglov och detaljplanearbete, lediga kommunala tomter och Pajalabostäders planer för de kommande åren.

 

Under kvällen delade de med sig av många matnyttiga tips till den som funderar på att bygga om, bygga ut eller bygga nytt, bland annat:

  • Var ute i god tid (gäller både för bygglov och detaljplan)
  • Besök eller boka tid med kommunens byggnadsinspektörer innan ni börjar projektering eller köper mark för att tillsammans titta på vilka förutsättningar som finns.
  • Lämna in kompletta handlingar när du söker bygglov. Ej komplettansökan måste egentligen avisas enligt lag.
  • Ansök om dispens för strandskydd hos Länsstyrelsen först
  • Att detaljplanera tar minst 1 år så kontakta kommunens plangrupp i god tid.
  • Var beredd på att det kostar mycket att ta fram en detaljplan

 

Har du frågor angående bygglov, detaljplanering eller kommunens lediga tomter är du varmt välkommen att kontakta

Bygg- och miljö via e-post byggmiljo@pajala.se

ewa.k.lassi@pajala.se

carl-johan.riblom@pajala.se

 

Nästa kvällsfika är preliminärt planerat till 28 mars.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Robert Hawkins

Email
Telefon nr: 0978-12112
Publicerad 29 feb 2024 03:40
Senast uppdaterad 29 feb 2024 03:41