Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Arbete & näringsliv
28 nov 2023

Fakturering av årliga tillsynsavgifter inom livsmedelsområdet

Innan årsslutet kommer Bygg- och miljöavdelningen fakturera den årliga kontrollavgiften till alla registrerade livsmedelsverksamheter.

För en planerad offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Den fasta årliga avgiften omfattar ett kalenderår och ska betalas i förskott från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Därefter ska det betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. Hur stor din årliga avgift är beror på hur många timmar i årlig kontrolltid din verksamhet har tilldelats i samband med registrering. Din årliga avgift beräknas sedan genom att verksamhetens årliga kontrolltid multipliceras med Bygg- och miljönämndens timtaxa som för 2023 är 1335 kr.

Att du som företagare betalar en årlig tillsynsavgift innebär inte alltid att Bygg- och miljöavdelningen besöker din verksamhet varje år. Olika typer av verksamheter har olika tillsynsintervall vilket innebär att årsavgiften inte alltid motsvarar kommunens arbetsinsats under just detta år.

 En vanlig livsmedelsinspektion tar minst tre timmar, så om verksamhetens årliga kontrolltid understiger tre timmar kommer verksamheten få ett kontrollbesök vart annat eller vart tredje år, utan att detta påverkar den fasta årliga avgiften. Dvs enligt livsmedelslagen ska årsavgiften betalas varje år, medan själva tillsynen utförs enligt olika intervallen beroende på verksamhetens tilldelade kontrolltid.

Pajala kommuns taxa för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser för livsmedelsområdet inom livsmedelslagstiftningen grundas på livsmedelslagen (2006:804), samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

E-post:
Publicerad 28 nov 2023 11:40
Senast uppdaterad 28 nov 2023 11:53