""
Arbete & näringsliv
26 sep 2023

Vi hjälper ditt företag att ansöka om introduktionsjobb

Söker du medarbetare som utvecklar företaget? Introduktionsjobb kan ge dig ekonomiskt stöd när du anställer en person som har varit borta en längre tid från arbetslivet eller är ny i Sverige.

Med introduktionsjobb får du som arbetsgivare ekonomisk ersättning när du anställer någon som varit arbetslös länge eller som är nyanländ i Sverige.

Introduktionsjobb kan kombineras med studier inriktade mot yrket, kompletterande gymnasieutbildning eller studier i svenska, och studierna ska bidra till att stärka arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. Huvuddelen ska dock bestå av arbete.

Ni kan även få ersättning om den du anställer behöver handledning eller kompetenshöjande insatser.

Ta hjälp av Arbetsmarknadsenheten

Pajala kommuns arbetsmarknadsenhet kan hjälpa dig i ansökningsprocessen. Bland annat genom att:

  • Hänvisa er rätt för att skicka in en intresseanmälan som arbetsgivare
  • Vara behjälplig med att fylla i beslutsunderlag
  • Hjälpa den arbetssökande att få fram rätt dokument och kopiera de som ska skickas med beslutsunderlaget.
  • Delge information till arbetsgivare om hur ni ska gå tillväga om ni anställer personer som inte har svenskt personnummer.

Läs mer

Du kan läsa mer om villkor, krav och tillvägagångssätt på Arbetsförmedlingens hemsida. Du är även välkommen att kontakta oss på arbetsmarknadsenheten.

Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknad/Integration

Ylva Eriksson

E-post:
Publicerad 26 sep 2023 08:58
Senast uppdaterad 26 sep 2023 08:58