Information 16 maj. På grund av högt vattenflöde under bron i Pajala stängs vägen till Tannavallen av.

Bygga, bo & miljö
05 jun 2023

Nu kan du tycka till om förslaget till detaljplan för Sahavaara gruva

Pajala kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för ett nytt dagbrott i Sahavaara som en utökning av Kaunis Iron AB:s befintliga gruvverksamhet i Kaunisvaara.

I detaljplanen prövas om användning av marken är lämplig för gruvverksamhet. Planområdet omfattar 909 hektar. Vilka kända fastigheter och samfälligheter som omfattas av detaljplanen finns att läsa i planbeskrivningen.

Planområdet berör även följande outredda samfälligheter: Kaunisvaara OUTR:3, OUTR:14, OUTR:26, OUTR:47, OUTR:49, OUTR:52, OUTR:55, OUTR:64, SAMF:66 och OUTR:5 vars delägare inte kunnat delges via personliga utskick samt följande markavvattningsföretag: Dikningsföretag av år 1916Kaunisvaara nr 11 och 12 dikningsföretag år 1933Dikningsföretag år 1979 (360) och Dikningsföretag okänt år (78284-8301).

Planförslaget är förenligt med Pajala kommuns översiktsplan. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande, då planförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats.

Ta del av planen här

Under perioden 5 – 29 juni 2023 finns planen att tillgå här:

  • Pajala.se, se länk till sidan nedan under Läs mer.
  • Kommunhuset, huvudentrén, Medborgarvägen 4, Pajala
    Välkommen måndag–torsdag 07.30–16.20, fredag 07.30-15.50. OBS! Stängt 5-6/6!

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska skickas in skriftligt senast 29 juni 2023. Uppge ärendenummer KS.2022.240 samt namn och adress och skicka till: Pajala kommun, Strategisk utveckling, Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala eller kommun@pajala.se

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Ewa Lassi, fysisk planerare. Se kontaktuppgifter nedan. 

Kontakt

Fysisk planerare, Samordnare Plangruppen

Ewa Lassi

E-mail
Telefon 0978-121 59
Publicerad 02 jun 2023 10:04
Senast uppdaterad 05 jun 2023 07:00